• Europejski Dzień Języków

     • 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków (EDJ).  Święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, a jego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, promowanie różnorodności językowej i kulturowej oraz zachęcania ludzi do nauki języków obcych.

      Co roku nasza szkoła włącza się w obchody EDJ. Na holu głównym pojawiła się kolorowa gazetka prezentująca ideę święta oraz ciekawostki językowe. Uczniowie mogli spróbować „połamać sobie język” czytając łamańce językowe i rymowanki w różnych językach. Była to doskonała okazja do dyskusji podczas lekcji angielskiego na temat korzyści płynących z nauki języków obcych lub przypomnienia z uczniami nazw państw europejskich, ich flag lub charakterystycznych miejsc. Najmłodsi poznali pytanie „Where are you from…?, a najbardziej ucieszyli się, gdy w piosence, wśród wielu innych krajów, nagle pojawił się ich własny – Poland.

      Wrzesień tego roku wiązał się również ze zmianą na tronie Wielkiej Brytanii. Uczniowie naszej szkoły przygotowali prace dotyczące życia i panowania Królowej Elżbiety II, które zostały zaprezentowane w formie gazetki szkolnej, upamiętniając tą historyczną postać.                          [Zespół nauczycieli języków obcych]

     • Międzyszkolne zawody przełajowe - sztafetowe

     • W piątek 23.09.22r w Parku Potulickim odbyły się zawody przełajowe- sztafetowe. Naszą szkołę reprezentowali dziewczynki i chłopcy z klas  4-6 w kategorii dzieci. Uczniowie spędzili miło czas, zebrali potrzebne doświadczenie na kolejne starty w zawodach. Walczyli o jak najlepsze miejsca z uśmiechem na twarzy. Wszyscy zawodnicy wrócili do szkoły bez kontuzji. [A.Z.]

     • AKCJA „SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW”

     • Nasza szkoła uczestniczy w nowej akcji Lidla dedykowanej polskim szkołom -"Szkoły Pełne Talentów". Akcja rozpoczyna się 5 września 2022 r. i polega na przekazywaniu Talenciaków (specjalnych kuponów) na rzecz wybranej szkoły. Talenciaki będą otrzymywać klienci sieci Lidl w zamian za dokonywane zakupy - za każde 50 złotych wydane na zakupy zawierające minimum jeden owoc lub warzywo. Zebrane w ten sposób Talenciaki można przekazać wybranej szkole w formie fizycznej lub elektronicznej (aktywując na stronie lidl.pl/Szkoly kod numeryczny lub skanując smartfonem kod QR i przypisać je wybranej szkole). Kupony można również przynosić do szkoły i wrzucać do żółtych pudełek wystawionych w naszej szkole: na szatni A, w bibliotece szkolnej oraz w gabinecie wicedyrektrów ( pokój nr 18).

       

      Zgromadzone Talenciaki będziemy wymieniać na nowoczesne wyposażenie szkoły. Dodatkowo każdy zarejestrowany Talenciak to los w Wielkiej Szkolnej Loterii - przed nami 6 losowań, w których jest do wygrania m.in.: kompletnie wyposażona pracownia informatyczna, monitory interaktywne, podłogi multimedialne lub boty edukacyjne.

       

      Im więcej nauczycieli, uczniów, rodziców, przyjaciół i znajomych włączy się w akcję „ Szkoły Pełne Talentów” i pomoże w zbieraniu Talenciaków dla naszej szkoły, tym więcej nagród uda się odebrać. Akcja trwa do 15 listopada.

    • Konkurs na projekt LOGO projektu Gminnego "EKOPRUSZKÓW" dla klas 4 i 5 szkoły podstawowej
     • Konkurs na projekt LOGO projektu Gminnego "EKOPRUSZKÓW" dla klas 4 i 5 szkoły podstawowej

     • Konkurs trwa od 23.09.2022 r. do 14.10.2022r. i przebiega dwuetapowo.

      Pierwszy etap – etap szkolny trwa od 23.09.2022 r. do 7.10.2022 r.

      Drugi etap – etap międzyszkolny trwa od 7.10.2022 r. do 14.10.2022 r.

       

      Projekty logo należy wykonać w formacie A4 i przynieść pracę do mnie do sali 14.

      Poniżej cały regulamin konkursu.

      Zapraszam do udziału.

      Anna Pajdosz

       

       

       

      REGULAMIN KONKURSU NA LOGO GMINNEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO

      POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

      „EKOPRUSZKÓW”

       

      Organizator konkursu:

      Organizatorem konkursu na opracowanie logo gminnego projektu „EKOPRUSZKÓW” jest

      Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie.

      Cel i przedmiot konkursu:

      Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla gminnego

      projektu. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych,

      promocyjnych.

      Konkurs trwa od 23.09.2022 r. do 14.10.2022r. i przebiega dwuetapowo.

      Pierwszy etap – etap szkolny trwa od 23.09.2022 r. do 7.10.2022 r.

      Drugi etap – etap międzyszkolny trwa od 7.10.2022 r. do 14.10.2022 r.

       

      Warunki uczestnictwa w konkursie:

      W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4. i 5. wszystkich pruszkowskich szkół

      podstawowych, które przystąpiły do realizacji projektu.

      Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu tylko indywidualnie.

      Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. Uczestnictwo w konkursie jest

      jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej

      nr 9 w Pruszkowie. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków

      konkursu.

      Forma prezentacji pracy konkursowej:

      Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania:

      reklama, Internet, pisma, ulotki, powinna więc być to praca płaska. Prace można wykonać

      ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

       

      Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

      Na formacie A4 należy przedstawić znak graficzny łatwo identyfikowany z gminnym

      projektem ekologicznym. W swojej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

      Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

      ▪ być czytelne i łatwe do zapamiętania,

      ▪ wzbudzać pozytywne emocje.

      W pierwszym etapie konkursu (etapie szkolnym) wyłonione zostają trzy najlepsze prace.

      Prace należy składać, podając:

      ▪ imię i nazwisko ucznia wykonującego pracę,

      ▪ klasę uczestnika,

      ▪ szkołę uczestnika konkursu.

       

      Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,

      nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Prace dostarczone po terminie nie będą

      oceniane.

      Organizator nie zwraca prac.

      Kryteria oceny prac konkursowych:

      Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

      ▪ oryginalność znaku,

      ▪ łatwość zapamiętywania,

      ▪ czytelność i funkcjonalność projektu,

      ▪ estetyka wykonania projektu.

       

      Ocena prac konkursowych:

      Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

      ✓ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Pruszkowie

      ✓ gminny koordynator projektu „EKOPRUSZKÓW”

      ✓ przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel plastyki i informatyki)

      Rozstrzygnięcie konkursu:

      W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

      Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Planowana data ogłoszenia wyników 14.10.2022 r.

       

      Anna Maleszewska - Gminny koordynator projektu

      Anna Pajdosz – Szkolny koordynator projektu „EKOPORUSZKÓW”

     • Narodowy Dzień Sportu - Otwarta Pruszkowska Liga Judo o Puchar Prezydenta Pruszkowa

     • W dniu 18 września odbyły się zawody zorganizowane przez UKS Ulisses Team Pruszków oraz Szkolę Podstawowa nr 3 w Pruszkowie w ramach Narodowego Dnia Sportu -Otwarta Pruszkowska Liga Judo o Puchar Prezydenta Pruszkowa. Na zawodach obecna była również Dyrekcja szkoły -  Pani Elżbieta Żurawiecka oraz Pani Klaudia Śliwińska. Zawody miały charakter szkoleniowy. Celem zawodów było podniesienie poziomu sportowego dzieci trenujących judo, wdrażanie do aktywności fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia. W zawodach udział wzięło 90 zawodników zrzeszonych w klubach z Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego oraz z Warszawy. Zawody otworzył Prezydent Pruszkowa Pan Paweł Makuch. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci słodyczy. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali również puchary. Relację z imprezy przeprowadziła Pruszkowska Telewizja Kablowa Zawody zostały dofinansowane ze środków Gminy Miasta Pruszków. Gratulacje dla wszystkich uczestników !!![P.P.]

      Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie:

      1. Zuzanna Grązka – 1 miejsce
      2. Konrad Barczak – 1 miejsce
      3. Helena Osojca – 1 miejsce
      4. Zuzanna Sekular – 1 miejsce
      5. Tomasz Toporowski – 2 miejsce
      6. Bartosz Polański – 2 miejsce
      7. Aleksander Kulawiak – 2 miejsce
      8. Adam Jóźwik – 2 miejsce
      9. Leon Hyjek – 3 miejsce
      10. Jakub Polański – 3 miejsce
      11. Maciej Chwałek – 3 miejsce
      12. Ania Bociarska – 4 miejsce
     • VI Ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie

     • ​​​​​​​​​​​​„Naszym celem jest miłość dziecięca

      ​​​​​​​ku Niepokalanej”

      ​​​​​​​św. Maksymilian Maria Kolbe

      W sobotni poranek 17 września br. razem z Bielankami i uczniami SP3 oraz kilkoma rodzicami tych dzieci pojechałam na niezwykłe spotkanie do Niepokalanowa. Niebo było pochmurne, ale wzrok naszych dusz szukał słońca i rodziła się w nas tęsknota za pięknem. Jesteśmy na miejscu i kierujemy pierwsze kroki do Kaplicy Wieczystej Adoracji. Tam u stóp Niepokalanej zawierzamy swoje sprawy, sprawy świata i oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. O godzinie 11.00 Msza św. której przewodniczył ks. bp Wojciech Osial- biskup pomocniczy diecezji łowickiej. W swojej homilii mówił o św. Franciszku z Asyżu, który 17 września 1224 roku na górze La Verna otrzymał stygmaty. Święty żyjący w okresie średniowiecza tak ukochał Chrystusa dla którego zostawił bogactwo materialne, aby w ubóstwie i radości głosić o Bogu-Miłości. Dzieci otrzymały do swojej kolekcji figurkę św. Biedaczyny z Asyżu. Po Mszy świętej bardzo smaczna grochówka i kiełbaski, gorąca czekolada zregenerowały nasze siły fizyczne.

      Na najmłodszych czekało wiele atrakcji, min. szlak rycerski, kącik plastyczny, zabawy i konkursy sprawnościowe, dmuchańce, wata cukrowa… a wszystko pod czułą opieką Niepokalanej.

      Wyśpiewaliśmy chwałę Bogu podczas koncertu „Małego Chóru Wielkich Serc”.

      Dziękujemy naszemu ks. Proboszczowi Marianowi Mikołajczykowi za życzliwość i za autokar, który nam zasponsorował.

      Były to chwile łaski- oddech dla duszy. Ogrzaliśmy się w blasku Hostii pod troskliwym spojrzeniem Maryi w tak Wielkiej Rodzinie Dziecięcych Serc. Wszystko dla Chrystusa i przez Chrystusa.

      s. Alicja Pełszyńska

    • Świetlica - "Wszystkie śmieci są nasze"
     • Świetlica - "Wszystkie śmieci są nasze"

     • W piątek 16 września 2022 roku dzieci ze świetlicy 30A wzięły udział w sprzątaniu terenu szkoły i okolic z okazji 29 Akcji Sprzątania Świata- Polska, który w br. był pod hasłem "Wszystkie śmieci są nasze".
      Uczniowie chętnie włączyli się w to działanie proekologiczne, czego dowodem było zebranie czterech worków śmieci. Sprzątane terenu przy szkole to także świetna okazja na integrację uczniów oraz promocję przesłania aby nie śmiecić oraz segregować odpady.
      Klasom biorącym udział w akcji zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. [L.K.], [A.P.], [D.R.]
    • Świetlica - Międzynarodowy Dzień Kropki
     • Świetlica - Międzynarodowy Dzień Kropki

     • 15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki. Dzieci ze Świetlicy 30A, zapoznały się z techniką malowania kropkami, oraz wykonały piękne kropkowe dzieła według własnego pomysłu. Prace dzieci ozdobiły naszą salę. [L.K., D.R.]
       

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • W czwartek 1 września 2022 roku w naszej szkole odbyła się inauguracja roku szkolnego 2022/2023. W uroczystości udział wzięli: uczniowie,dyrekcja,grono pedagogiczne, rodzice jak również zastępca Prezydenta Pan Konrad Sipiera. Uczniowie z radością witali się po wakacjach, najmłodszym z dumą towarzyszyli rodzice. Przed nami kolejny rok szkolny wypełniony nauką, zabawą, spotkaniami z kolegami i nauczycielami. Rok pełen nowych wyzwań i wrażeń. [M.N.]

     • Zapraszamy!

     • klasy 7 i 8 - godzina 8:00

      klasy 5 i 6 - godzina 8:45

      klasy 4 - godzina 9:30

      klasy 3 - godzina 10:15

      klasy 2 - godzina 11:00

      klasy 0 i 1 - godzina 11:45

       

      Msza święta z tej okazji w intencji Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów, Rodziców
      i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 o godz. 18.00 w poniedziałek 5 września
      w Kościele św. Kazimierza.

     • Wyprawka pierwszoklasisty

      • zeszyty po uzgodnieniu z wychowawcą
      • zeszyt w kratkę – dzienniczek: na pierwszej stronie imię i nazwisko ucznia, telefony kontaktowe
      • obuwie na zmianę w podpisanym worku – trampki, tenisówki
      • podpisany worek z kostiumem gimnastycznym – spodenki (spodnie) + koszulka
      • piórnik: ołówki średniotwarde – szt. 2, temperówka, gumka, klej w sztyfcie, nożyczki
      • kredki świecowe „Bambino” , kredki ołówkowe
      • blok rysunkowy i techniczny
      • papier kolorowy jednostronny (nie samoprzylepny)
      • plastelina
      • farby plakatowe, pędzle – szt. 2 – o różnej grubości
      • teczka na dokumenty z gumką

      Wszystkie przedmioty powinny być podpisane (imię, nazwisko i klasa).

    • „Lato w mieście” w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie 08.08 – 12.08.2022 r.
     • „Lato w mieście” w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie 08.08 – 12.08.2022 r.

     • Półkolonie ,,Lato w mieście" 2022 odbywają się w okresie 08 -19.08.2022 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

      SAMODZIELNE WYJŚCIA DZIECKA ORAZ ODBIÓR PRZEZ OSOBY, które nie są uwzględnione w karcie kwalifikacyjnej, możliwe jest tylko w formie upoważnienia pisemnego. Upoważnienie takie, można uzyskać u wychowawcy grupy. 

      Poniżej znajduje się program akcji

      RAMOWY PLAN DNIA „LATO W MIEŚCIE 2022

      Poniedziałek 08.08.2022

      8.00 - 8.30 Zajęcia organizacyjne

      8.30 – 9.00 Zapoznanie uczestników z planem działań na najbliższy tydzień omówienie zasad wypoczynku letniego, pogadanka i reguł bezpiecznego spędzania czasu podczas wypoczynku letniego, zapoznanie dzieci z regulaminem pani pielęgniarki

      9.00 - 9.30 II śniadanie

      9.30 - 10.30 Zajęcia zorganizowane poprzez Mops „Strażnicy uśmiechu” - z podziałem na grupy

      12.00 - 12.30 Obiad

      13.30 - 14.30 „Czytanie na dywanie” zajęcia w j. angielskim dla najmłodszych gr I, II

      12.30 - 16.00 Zajęcia programowe zgodnie z grafikiem dnia

      • gry planszowe, kalambury, qwizy
      • gry i zabawy na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym
      • zajęcia plastyczne –„Bezpieczne wakacje 2022”

      Wtorek 09.08.2022

      8.00 - 9.00 Zajęcia organizacyjne

      9.00 - 9.30 II śniadanie

      9.30 - 12.00 Wyjcie do CKiS w Pruszkowie - seans filmowy - wszystkie grupy

      12.00 - 12.30 Obiad

      13.00 – 15.00 Zajęcia zorganizowanen poprzez Mops „Strażnicy uśmiechu” - z podziałem na grupy

      14.00 - 15.00 Pogadanka pani pielęgniarki - wszystkie grupy

      13.30 - 16.00 Zajęcia programowe zgodnie z grafikiem dnia

      • gry planszowe, kalambury, qwizy
      • gry i zabawy na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym
      • zabawy wg zainteresowań dzieci

      Środa 10.08.2022

      8.00 - 8.30 Zajęcia organizacyjne

      8.30 - 9.30 Zajęcia zorganizowane poprzez Mops „Strażnicy uśmiechu”- z podziałem na grupy

      9.30 - 10.30 II śniadanie

      10.30 – 12.00 „Miasteczko Ruchu Drogowego” program Straży Miejskiej - wszystkie grupy

      12.00 - 12.30 Obiad

      12.30 - 13.00 Pogadanka pani pielęgniarki - wszystkie grupy

      13.30 - 14.30 Holiday Chats – ćwiczenie w wakacyjnych sytuacjach komunikacyjnych. Gry i zabawy w j. angielskim – gr III,IV

      13.00 - 16.00 Zajęcia programowe zgodnie z grafikiem dnia

      • gry planszowe, kalambury, qwizy
      • gry i zabawy na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym
      • zabawy wg zainteresowań dzieci

      Czwartek 11.08.2022

      8.00 - 8.30 Zajęcia organizacyjne

      8.30 - 9.00 II śniadanie

      9.30 - 11.00 Zajęcia w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – warsztaty garncarskie, czyli jak ulepić garnek gr I,II / zabawy na świeżym powietrzu gr III,IV

      10.30 - 12.30 Zajęcia w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – warsztaty garncarskie, czyli jak ulepić garnek gr III,IV / zabawy na świeżym powietrzu gr I,II

      12.00 - 13.00 Obiad

      13.00 - 15.00 Zajęcia zorganizowane poprzez Mops „Strażnicy uśmiechu” - z podziałem na grupy

      14.00 - 16.00 Zajęcia programowe zgodnie z grafikiem dnia

      • zabawy z chustą Klanza
      • zabawy na dywanie interaktywnym
      • gry i zabawy na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym

      Piątek 12.08.2022

       8.00 - 8.30 Zajęcia organizacyjne

       9.30 - 11.30 Zajęcia zorganizowane poprzez Mops „Strażnicy uśmiechu” - z podziałem na grupy

      9.30 - 10.30 II śniadanie

      10.30 - 11.30 Pogadanka pani pielęgniarki - wszystkie grupy

      11.30 - 12.00 Obiad

      12.00 - 14.00 Warsztaty kulinarno-chemiczne – „Kuchnia molekularna

      • gry planszowe, kalambury, qwizy
      • gry i zabawy na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym
      • zabawy wg zainteresowań dzieci

      15.00 - 16.00 Zakończenie I tygodnia „Lata w mieście 2022”– rozdanie pamiątkowych dyplomów

      [J. W.]

       

       

    • „Lato w mieście” w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie 16.08 – 19.08.2022 r.
     • „Lato w mieście” w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie 16.08 – 19.08.2022 r.

     • Półkolonie ,,Lato w mieście" 2022 odbywają się w okresie 16 -19.08.2022 r. od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

      SAMODZIELNE WYJŚCIA DZIECKA ORAZ ODBIÓR PRZEZ OSOBY, które nie są uwzględnione w karcie kwalifikacyjnej, możliwe jest tylko w formie upoważnienia pisemnego. Upoważnienie takie, można uzyskać u wychowawcy grupy. 

      Poniżej znajduje się program akcji

     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • 24 czerwca 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego 2021/2022.

      W uroczystościach wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice uczniów oraz zaproszeni goście m.in. Wiceprezydent miasta Pruszkowa Konrad Sipiera. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego oraz szkolnego.

      Części oficjalne uświetniało pełne gratulacji i życzeń przemówienie Pani Dyrektor Agnieszki Góreckiej - skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  Kierując słowa do naszych uczniów, mówiąc, że właśnie przeszli przez wszystkie szczeble naszej szkolnej drabiny, po to, aby rozpocząć nowy etap w swoim życiu, do którego każdy miał szansę dobrze się przygotować.

      Uczniowie z najwyższą średnią otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia sportowe.

      Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podsumowań i refleksji dotyczących różnych obszarów życia i funkcjonowania szkoły. Pani Dyrektor w imieniu własnym i społeczności szkolnej, podziękowała bardzo serdecznie Radzie Rodziców. Podziękowania otrzymali również rodzice, za   aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz zaangażowanie społeczne.

      Życzymy wspaniałych wakacji oraz owocnych sukcesów w dalszej edukacji. [P.Ch.]

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • sp3@miasto.pruszkow.pl
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych