• Laptop dla ucznia

   • „Laptop dla ucznia” to projekt Ministerstwa Cyfryzacji, który ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zakłada on, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma do końca roku bezpłatny laptop. Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - będą przekazywane wszystkim kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych