• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  w roku szkolnym 2021/2022

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

                                                                               CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Olga Rau
   3. Pani Urszula Teresiak

  Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie » Pomagamy!!! JESTEM – CHCĘ – POMAGAM

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

   

    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.
    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.

    • 11.04.2022 23:49
    • W bieżącym roku szkolnym SKW dołączyło do SU, który zorganizował szkolne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Nasze zadanie polegało na przypomnieniu uczennicom i uczniom o tegorocznym święcie oraz jego najważniejszym przekazie.

     Propagujmy wiedzę na temat autyzmu i budujmy wrażliwość społeczną! [I.W.Ś.]

    • więcej
    • Nasze postawy - Światowy Dzień Zespołu Downa
    • Nasze postawy - Światowy Dzień Zespołu Downa

    • 11.04.2022 23:45
    • Przypominamy, że Światowy Dzień Zespołu Downa to święto, które zostało ustanowione w 2005 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. Od 2012 r. patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nasi wolontariusze oraz ich bliscy kolejny raz aktywnie przyłączyli się do akcji, która polegała na założeniu skarpetek ,,nie do pary”
     w różnych wesołych kolorach. Pragnęli oni w ten sposób wyrazić swoją solidarność, tolerancję
     z osobami, które powinny być ,,bardziej kochane”.

     Dziękujemy za Waszą empatię! [I.W.Ś.]
    • więcej
    • Fotoreportaż – Budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki zimą!
    • Fotoreportaż – Budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki zimą!

    • 11.04.2022 23:39
    • Ostatnia zima przyniosła nam zmienność aury i trudne warunki życia, szczególnie dla naszych braci mniejszych. Wolontariusze z klasy VIII B, tj. Kacper Szymula i Miłosz Karpeta, wykazali się pomysłowością, pracowitością i empatią, przyłączając się aktywnie do akcji SKW.
     Bieżmy z nich przykład w kolejnym roku kalendarzowym! [I.W.Ś.]

    • więcej
    • Prosto z serca…
    • Prosto z serca…

    • 22.12.2021 22:15
    • W grudniu 2021 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali zbiórkę żywności dla osób potrzebujących. Dzięki ofiarności nauczycieli, rodziców i uczniów przygotowali w sumie 17 paczek. Wszystkie trafiły do właściwych rodzin jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
     Za dobre serca, które pochylają się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwe dusze, które nakłaniają do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość pięknie DZIĘKUJEMY. [I.W.Ś.]

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • sp3@miasto.pruszkow.pl
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych