• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  w roku szkolnym 2022/2023

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Olga Rau
   3. Pani Urszula Teresiak

   

  • W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego we wrześniu 2022 r. Jeśli jej nie posiadasz, możesz zgłosić się do opiekuna SKW. Czekamy na Ciebie i życzymy udanej współpracy!

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

   

  ROCZNY PLAN PRACY WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

  L.p.

  ZADANIE

  TERMIN

  1.

  Spotkanie organizacyjne/spotkania informacyjne.

  od września 2022 r./
  w miarę potrzeb

  2.

  Obchody Światowego Dnia Godności (19.10.22 r.), np. krótkie spotkania młodzieży i dzieci, rozmowy na temat szacunku
  i godności człowieka/wykonanie i prezentacja gazetki.

  październik 2022 r.

  3.

  Wolontariusze w Laskach. Wycieczka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
  w Laskach.

  I półrocze/II półrocze 2022/2023

   

   

  4.

  Nie niszczymy! Naprawiamy i pielęgnujemy. Współpraca
  z p. Marianem Skwarą, niestrudzonym działaczem dziejów naszego miasta.

  październik/listopad 2022 r.

  5.

  Wylosuj Anioła – udział w akcji, w której wysyła się kartki
  z pozdrowieniami i słowami otuchy do dzieci będących
  w szpitalu.

  listopad/grudzień 2022 r.

  6.

  Dzień Życzliwości i Pozdrowień (21.11.2022 r.).

  listopad 2022 r.

  7.

  Dokarmiamy ptaki zimą.

  grudzień – luty 2022/2023 r.

  8.

  Budujemy karmniki.

  listopad/grudzień 2022 r.

  9.

  Z integracją w tle. Ważne spotkanie z p. Arturem Świerczem./ Wykonanie i prezentacja gazetki z okazji  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (około 05.12.2022 r.).

  grudzień 2022 r.

   

  10.

  Mikołajkowy Blok Reklamowy - dział w akcji.

  grudzień 2022 r.

   

  11.

  Zbiórka żywności dla potrzebujących uczniów naszej szkoły. Segregowanie jej, wykonanie paczek i przekazanie potrzebującym z naszej szkoły. /Ewentualna współpraca z UM oraz MOPS w Pruszkowie.

  grudzień 2022 r.

   

  12.

  Maraton Pisania Listów Amnesty International Polska – dołączenie do akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (9-12.12.2022). Redagowanie listów w obronie tych, których prawa człowieka zostały złamane.

  grudzień 2022 r.

  13.

  Marzycielska Poczta – udział w akcji polegającej na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski.

  luty/marzec 2023 r.

   

   

  14.

  Dzień Kolorowej Skarpetki – wspieramy osoby z zespołem Downa.

  marzec 2023 r.

   

  15.

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

  kwiecień 2023 r.

  16.

  Zbiórka nakrętek dla z przeznaczeniem dla osób potrzebujących wsparcia materialnego.

  cały rok szkolny

  17.

  Zbiórka żywności i akcesoriów dla Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. Współpraca
  z pracownikami schroniska  w zakresie  opieki nad zwierzętami.

  cały rok szkolny

  18.

  Wspieranie bieżących akcji charytatywnych.

  na bieżąco wg potrzeb

  19.

  Czytanie bajek świetlicy SP nr 3 w Pruszkowie. Gry i zabawy młodzieży z dziećmi.

  na bieżąco wg potrzeb

  20.

  Wzajemna pomoc koleżankom i kolegom w nauce.

  na bieżąco wg potrzeb

  21.

  Zorganizowanie wsparcia dla dzieci potrzebujących pomocy.

  na bieżąco wg potrzeb

  22.

  Spotkania SKW/konsultacje z opiekunami.

  na bieżąco wg potrzeb

                                                                               POWODZENIA!

    • Od środy do środy, czyli od serca…
    • Od środy do środy, czyli od serca…

    • 10.01.2023 00:05
    • W grudniu 2022 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali zbiórkę żywności dla osób potrzebujących. Szczególne zainteresowanie akcją wykazała się grupa młodzieży z kl. VIIIB, która przekazywała ogłoszenia, pełniła dyżury przed lekcjami i w czasie długich przerw, przygotowywała paczki. Do tego zacnego grona wyjątkowo dołączyli uczniowie z kl. VA. Dzięki ofiarności wszystkich DOBROCZYŃCÓW przygotowaliśmy w sumie 18 paczek, które trafiły do właściwych rodzin jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2022 roku. Za bezinteresowną pomoc i życzliwość pięknie DZIĘKUJEMY. [I. W. Ś.]
    • więcej
    • Wspieramy innych
    • Wspieramy innych

    • 09.01.2023 23:47
    • Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu pomagają drugiemu człowiekowi w różnorodny sposób. Niektórzy przyłączyli się do akcji Mikołajkowy Blok Reklamowy 2022. [I. W. Ś.]
      
    • więcej
    • Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2022
    • Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2022

    • 09.01.2023 23:42
    • 21 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole wyjątkowe święto. W ten szczególny dzień wolontariuszki i wolontariusze z klasy VIIIB przypomnieli każdej klasie historię Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Do wyjątkowo życzliwych dołączyli również uczennice i uczniowie z kl. VIIIC, którzy w czasie długich przerw, podkreślali praktyczny wymiar tej daty, dzieląc się swoją pozytywna energią, pamiętając, że życzliwość ma moc! [I. W. Ś.]
    • więcej
    • Światowy Dzień Godności 2022
    • Światowy Dzień Godności 2022

    • 14.11.2022 14:03
    • Nasi wolontariusze z kl. VIII B, którzy należą do Szkolnego Koła Wolontariatu, zorganizowali obchody Światowego Dnia Godności. W tym roku kalendarzowym akcja miała miejsce dokładnie 19 października 2022 r. Młodzież w czasie długiej  przerwy przeprowadziła wiele rozmów m. in.
     z koleżankami i kolegami o szacunku, honorze, poczuciu własnej wartości oraz prawie każdego człowieka do godnego życia. Nie obyło się bez słodyczy, do których dołączono karteczki z ważnymi informacjami nawiązującymi tematycznie do ważnego święta. To dobra okazja do refleksji nad tym, jak traktujemy innych ludzi i czy pamiętamy o ich godności.
     [I. W.]
    • więcej
    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.
    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.

    • 11.04.2022 23:49
    • W bieżącym roku szkolnym SKW dołączyło do SU, który zorganizował szkolne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Nasze zadanie polegało na przypomnieniu uczennicom i uczniom o tegorocznym święcie oraz jego najważniejszym przekazie.

     Propagujmy wiedzę na temat autyzmu i budujmy wrażliwość społeczną! [I.W.Ś.]

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • sp3@miasto.pruszkow.pl
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych