• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  SKW

  w roku szkolnym 2023/2024

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

   

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy w roli wolontariuszy,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Urszula Teresiak
   3. Pani Paulina Kopczyńska
   4. Pani Joanna Stelmaszczyk

   

  • W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego, tj. 25 września 2023 r.
  • Jeśli nie posiadasz KARTY WOLONTARIUSZA, możesz zgłosić się do opiekuna SKW lub do sekretariatu naszej szkoły.
  • Pamiętaj, by poprosić o pisemną zgodę na prace w SKW swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

  POWODZENIA!

    • Międzynarodowy dzień Osób z Niepełnosprawnościami
    • Międzynarodowy dzień Osób z Niepełnosprawnościami

    • 23.12.2021 14:52
    • Trzeciego grudnia podkreślamy znaczenie słów: “Każdy inny, wszyscy równi”. W związku ze świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dziesiątego grudnia 2021 r. zorganizowaliśmy wyjątkowe spotkanie z niezwykłą osobą, tj. Panem Arturem Świerczem - Barierołamaczem, który jest naszym absolwentem i od lat współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu: “Dla naszych uczniów jest doskonałym przykładem na to, że idea integracji ma sens, a niepełnosprawność to często bariera tylko w głowie” (A. G.). [I. W. Ś.]

    • więcej
    • ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI
    • ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI

    • 27.10.2021 09:26
    • 20 października wolontariusze naszej szkoły włączyli się w obchody Światowego Dnia Godności.

                   We współczesnych, bardzo niespokojnych czasach, godność to podstawowa wartość każdego człowieka – bez względu na pochodzenie, wiek czy status społeczny. Celem  corocznych obchodów tego przedsięwzięcia jest uświadomienie młodym ludziom znaczenia takich wartości, jak szacunek, tolerancja, empatia, sztuka kompromisu.

     ”Miarą godności człowieka nie jest tłum, otaczający nas, kiedy znajdujemy się u szczytu,
     ale pamięć o tych, którzy wyciągnęli do nas dłoń, kiedy najbardziej potrzebowaliśmy pomocy.”

      Paolo Coelho,  „Zwycięzca nie jest sam”

     [U.T.]
    • więcej
    • P O D Z I Ę K O W A N I E😊
    • P O D Z I Ę K O W A N I E😊

    • 26.10.2021 13:35
    • Serdecznie dziękujemy wszystkim OFIARODAWCOM za udział w akcji Szafowanie dla Przylądka! 

     Pamiętajmy, że: 

     Dobro to taka rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. 

                                                                                                                                                               A TAK SZAFOWALI WOLONTARIUSZE W SP NR 3 W PRUSZKOWIE: 

    • więcej
    • Szafowanie dla Przylądka
    • Szafowanie dla Przylądka

    • 21.10.2021 10:45
    • UWAGA!  
     Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszkowie 
     PRZYSTEPUJE DO AKCJI  
     SZAFOWANIE DLA PRZYLĄDK
     WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD! 
     ,,Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu PRZYLĄDEK, FUNDACJA PO PIERWSZE oraz Centrum Handlowe NOWA STACJA zapraszają do włączenia się do akcji Szafowanie dla Przylądka, czyli zbiórki: używanej odzieży, butów (para związana), obrusów, firan, pościeli, koców, bieżników, torebek, pluszaków i innych tekstyliów w dobrym stanie - bez plam, dziur itd. Rzeczy należy spakować do max. 60 l worków, wypełniając 3/4 ich objętości. 100% dochodu ze zbiórki zostanie przekazane na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu ze szkoły Przylądek w Parzniewie oraz sfinansowanie produkcji filmu Zobaczyć Lili.” 
     Miejsce zbiórki: KORYTARZ PRZY ,,PANU KANAPCE” SP nr 3 w Pruszkowie 
     Czas zbiórki: 19-25.10.2021 r. w czasie długich przerw, 25.10.2021 r. również o 7.45 
     FINAŁ w Galerii Handlowej NOWA STACJA w Pruszkowie 27 października 2021 r. w godz. 13.00 – 17.00. 
    • więcej
    • Wolontariusze w Laskach 
    • Wolontariusze w Laskach 

    • 15.10.2021 10:03
    • W sobotę, tj. 09.10.2021 r., - dzięki uprzejmości s. Alicji Pełszyńskiej - byliśmy wraz z p. Iloną Wojtkowiak-Ślepecką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Poznaliśmy historię tego miejsca, obejrzeliśmy pamiątki związane z założycielką i patronką. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób kształcą się tamtejsi uczniowie, a także, jak spędzają czas nie tylko w szkole, ale również w internacie. Dzięki Ludziom Lasek, takim jak między innymi s. Dobrosława, lepiej zrozumieliśmy, co to jest empatia. [I.W.Ś.] 
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych