• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  SKW

  w roku szkolnym 2023/2024

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

   

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy w roli wolontariuszy,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Urszula Teresiak
   3. Pani Paulina Kopczyńska
   4. Pani Joanna Stelmaszczyk

   

  • W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego, tj. 25 września 2023 r.
  • Jeśli nie posiadasz KARTY WOLONTARIUSZA, możesz zgłosić się do opiekuna SKW lub do sekretariatu naszej szkoły.
  • Pamiętaj, by poprosić o pisemną zgodę na prace w SKW swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

  POWODZENIA!

    • Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2022
    • Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2022

    • 09.01.2023 23:42
    • 21 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole wyjątkowe święto. W ten szczególny dzień wolontariuszki i wolontariusze z klasy VIIIB przypomnieli każdej klasie historię Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Do wyjątkowo życzliwych dołączyli również uczennice i uczniowie z kl. VIIIC, którzy w czasie długich przerw, podkreślali praktyczny wymiar tej daty, dzieląc się swoją pozytywna energią, pamiętając, że życzliwość ma moc! [I. W. Ś.]
    • więcej
    • Światowy Dzień Godności 2022
    • Światowy Dzień Godności 2022

    • 14.11.2022 14:03
    • Nasi wolontariusze z kl. VIII B, którzy należą do Szkolnego Koła Wolontariatu, zorganizowali obchody Światowego Dnia Godności. W tym roku kalendarzowym akcja miała miejsce dokładnie 19 października 2022 r. Młodzież w czasie długiej  przerwy przeprowadziła wiele rozmów m. in.
     z koleżankami i kolegami o szacunku, honorze, poczuciu własnej wartości oraz prawie każdego człowieka do godnego życia. Nie obyło się bez słodyczy, do których dołączono karteczki z ważnymi informacjami nawiązującymi tematycznie do ważnego święta. To dobra okazja do refleksji nad tym, jak traktujemy innych ludzi i czy pamiętamy o ich godności.
     [I. W.]
    • więcej
    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.
    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.

    • 11.04.2022 23:49
    • W bieżącym roku szkolnym SKW dołączyło do SU, który zorganizował szkolne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Nasze zadanie polegało na przypomnieniu uczennicom i uczniom o tegorocznym święcie oraz jego najważniejszym przekazie.

     Propagujmy wiedzę na temat autyzmu i budujmy wrażliwość społeczną! [I.W.Ś.]

    • więcej
    • Nasze postawy - Światowy Dzień Zespołu Downa
    • Nasze postawy - Światowy Dzień Zespołu Downa

    • 11.04.2022 23:45
    • Przypominamy, że Światowy Dzień Zespołu Downa to święto, które zostało ustanowione w 2005 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. Od 2012 r. patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nasi wolontariusze oraz ich bliscy kolejny raz aktywnie przyłączyli się do akcji, która polegała na założeniu skarpetek ,,nie do pary”
     w różnych wesołych kolorach. Pragnęli oni w ten sposób wyrazić swoją solidarność, tolerancję
     z osobami, które powinny być ,,bardziej kochane”.

     Dziękujemy za Waszą empatię! [I.W.Ś.]
    • więcej
    • Fotoreportaż – Budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki zimą!
    • Fotoreportaż – Budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki zimą!

    • 11.04.2022 23:39
    • Ostatnia zima przyniosła nam zmienność aury i trudne warunki życia, szczególnie dla naszych braci mniejszych. Wolontariusze z klasy VIII B, tj. Kacper Szymula i Miłosz Karpeta, wykazali się pomysłowością, pracowitością i empatią, przyłączając się aktywnie do akcji SKW.
     Bieżmy z nich przykład w kolejnym roku kalendarzowym! [I.W.Ś.]

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych