• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  w roku szkolnym 2022/2023

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Olga Rau
   3. Pani Urszula Teresiak

   

  • W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego we wrześniu 2022 r. Jeśli jej nie posiadasz, możesz zgłosić się do opiekuna SKW. Czekamy na Ciebie i życzymy udanej współpracy!

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

   

  ROCZNY PLAN PRACY WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

  L.p.

  ZADANIE

  TERMIN

  1.

  Spotkanie organizacyjne/spotkania informacyjne.

  od września 2022 r./
  w miarę potrzeb

  2.

  Obchody Światowego Dnia Godności (19.10.22 r.), np. krótkie spotkania młodzieży i dzieci, rozmowy na temat szacunku
  i godności człowieka/wykonanie i prezentacja gazetki.

  październik 2022 r.

  3.

  Wolontariusze w Laskach. Wycieczka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
  w Laskach.

  I półrocze/II półrocze 2022/2023

   

   

  4.

  Nie niszczymy! Naprawiamy i pielęgnujemy. Współpraca
  z p. Marianem Skwarą, niestrudzonym działaczem dziejów naszego miasta.

  październik/listopad 2022 r.

  5.

  Wylosuj Anioła – udział w akcji, w której wysyła się kartki
  z pozdrowieniami i słowami otuchy do dzieci będących
  w szpitalu.

  listopad/grudzień 2022 r.

  6.

  Dzień Życzliwości i Pozdrowień (21.11.2022 r.).

  listopad 2022 r.

  7.

  Dokarmiamy ptaki zimą.

  grudzień – luty 2022/2023 r.

  8.

  Budujemy karmniki.

  listopad/grudzień 2022 r.

  9.

  Z integracją w tle. Ważne spotkanie z p. Arturem Świerczem./ Wykonanie i prezentacja gazetki z okazji  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (około 05.12.2022 r.).

  grudzień 2022 r.

   

  10.

  Mikołajkowy Blok Reklamowy - dział w akcji.

  grudzień 2022 r.

   

  11.

  Zbiórka żywności dla potrzebujących uczniów naszej szkoły. Segregowanie jej, wykonanie paczek i przekazanie potrzebującym z naszej szkoły. /Ewentualna współpraca z UM oraz MOPS w Pruszkowie.

  grudzień 2022 r.

   

  12.

  Maraton Pisania Listów Amnesty International Polska – dołączenie do akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (9-12.12.2022). Redagowanie listów w obronie tych, których prawa człowieka zostały złamane.

  grudzień 2022 r.

  13.

  Marzycielska Poczta – udział w akcji polegającej na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski.

  luty/marzec 2023 r.

   

   

  14.

  Dzień Kolorowej Skarpetki – wspieramy osoby z zespołem Downa.

  marzec 2023 r.

   

  15.

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

  kwiecień 2023 r.

  16.

  Zbiórka nakrętek dla z przeznaczeniem dla osób potrzebujących wsparcia materialnego.

  cały rok szkolny

  17.

  Zbiórka żywności i akcesoriów dla Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. Współpraca
  z pracownikami schroniska  w zakresie  opieki nad zwierzętami.

  cały rok szkolny

  18.

  Wspieranie bieżących akcji charytatywnych.

  na bieżąco wg potrzeb

  19.

  Czytanie bajek świetlicy SP nr 3 w Pruszkowie. Gry i zabawy młodzieży z dziećmi.

  na bieżąco wg potrzeb

  20.

  Wzajemna pomoc koleżankom i kolegom w nauce.

  na bieżąco wg potrzeb

  21.

  Zorganizowanie wsparcia dla dzieci potrzebujących pomocy.

  na bieżąco wg potrzeb

  22.

  Spotkania SKW/konsultacje z opiekunami.

  na bieżąco wg potrzeb

                                                                               POWODZENIA!

    • Prosto z serca…
    • Prosto z serca…

    • 22.12.2021 22:15
    • W grudniu 2021 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali zbiórkę żywności dla osób potrzebujących. Dzięki ofiarności nauczycieli, rodziców i uczniów przygotowali w sumie 17 paczek. Wszystkie trafiły do właściwych rodzin jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
     Za dobre serca, które pochylają się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwe dusze, które nakłaniają do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość pięknie DZIĘKUJEMY. [I.W.Ś.]

    • więcej
    • Wspieramy innych
    • Wspieramy innych

    • 22.12.2021 22:10
    • Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu pomagają drugiemu człowiekowi w różnorodny sposób. Poniżej krótki fotoreportaż z akcji Mikołajkowy Blok Reklamowy 2021. [I.W.Ś.] 
    • więcej
    • Międzynarodowy dzień Osób z Niepełnosprawnościami
    • Międzynarodowy dzień Osób z Niepełnosprawnościami

    • 23.12.2021 14:52
    • Trzeciego grudnia podkreślamy znaczenie słów: “Każdy inny, wszyscy równi”. W związku ze świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dziesiątego grudnia 2021 r. zorganizowaliśmy wyjątkowe spotkanie z niezwykłą osobą, tj. Panem Arturem Świerczem - Barierołamaczem, który jest naszym absolwentem i od lat współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu: “Dla naszych uczniów jest doskonałym przykładem na to, że idea integracji ma sens, a niepełnosprawność to często bariera tylko w głowie” (A. G.). [I. W. Ś.]

    • więcej
    • ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI
    • ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI

    • 27.10.2021 09:26
    • 20 października wolontariusze naszej szkoły włączyli się w obchody Światowego Dnia Godności.

                   We współczesnych, bardzo niespokojnych czasach, godność to podstawowa wartość każdego człowieka – bez względu na pochodzenie, wiek czy status społeczny. Celem  corocznych obchodów tego przedsięwzięcia jest uświadomienie młodym ludziom znaczenia takich wartości, jak szacunek, tolerancja, empatia, sztuka kompromisu.

     ”Miarą godności człowieka nie jest tłum, otaczający nas, kiedy znajdujemy się u szczytu,
     ale pamięć o tych, którzy wyciągnęli do nas dłoń, kiedy najbardziej potrzebowaliśmy pomocy.”

      Paolo Coelho,  „Zwycięzca nie jest sam”

     [U.T.]
    • więcej
    • P O D Z I Ę K O W A N I E😊
    • P O D Z I Ę K O W A N I E😊

    • 26.10.2021 13:35
    • Serdecznie dziękujemy wszystkim OFIARODAWCOM za udział w akcji Szafowanie dla Przylądka! 

     Pamiętajmy, że: 

     Dobro to taka rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. 

                                                                                                                                                               A TAK SZAFOWALI WOLONTARIUSZE W SP NR 3 W PRUSZKOWIE: 

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • sp3@miasto.pruszkow.pl
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych