• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  SKW

  w roku szkolnym 2023/2024

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

   

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy w roli wolontariuszy,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Urszula Teresiak
   3. Pani Paulina Kopczyńska
   4. Pani Joanna Stelmaszczyk

   

  • W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego, tj. 25 września 2023 r.
  • Jeśli nie posiadasz KARTY WOLONTARIUSZA, możesz zgłosić się do opiekuna SKW lub do sekretariatu naszej szkoły.
  • Pamiętaj, by poprosić o pisemną zgodę na prace w SKW swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

  POWODZENIA!

    • Prosto z serca…
    • Prosto z serca…

    • 22.12.2021 22:15
    • W grudniu 2021 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali zbiórkę żywności dla osób potrzebujących. Dzięki ofiarności nauczycieli, rodziców i uczniów przygotowali w sumie 17 paczek. Wszystkie trafiły do właściwych rodzin jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
     Za dobre serca, które pochylają się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwe dusze, które nakłaniają do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość pięknie DZIĘKUJEMY. [I.W.Ś.]

    • więcej
    • Wspieramy innych
    • Wspieramy innych

    • 22.12.2021 22:10
    • Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu pomagają drugiemu człowiekowi w różnorodny sposób. Poniżej krótki fotoreportaż z akcji Mikołajkowy Blok Reklamowy 2021. [I.W.Ś.] 
    • więcej
    • Międzynarodowy dzień Osób z Niepełnosprawnościami
    • Międzynarodowy dzień Osób z Niepełnosprawnościami

    • 23.12.2021 14:52
    • Trzeciego grudnia podkreślamy znaczenie słów: “Każdy inny, wszyscy równi”. W związku ze świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dziesiątego grudnia 2021 r. zorganizowaliśmy wyjątkowe spotkanie z niezwykłą osobą, tj. Panem Arturem Świerczem - Barierołamaczem, który jest naszym absolwentem i od lat współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu: “Dla naszych uczniów jest doskonałym przykładem na to, że idea integracji ma sens, a niepełnosprawność to często bariera tylko w głowie” (A. G.). [I. W. Ś.]

    • więcej
    • ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI
    • ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI

    • 27.10.2021 09:26
    • 20 października wolontariusze naszej szkoły włączyli się w obchody Światowego Dnia Godności.

                   We współczesnych, bardzo niespokojnych czasach, godność to podstawowa wartość każdego człowieka – bez względu na pochodzenie, wiek czy status społeczny. Celem  corocznych obchodów tego przedsięwzięcia jest uświadomienie młodym ludziom znaczenia takich wartości, jak szacunek, tolerancja, empatia, sztuka kompromisu.

     ”Miarą godności człowieka nie jest tłum, otaczający nas, kiedy znajdujemy się u szczytu,
     ale pamięć o tych, którzy wyciągnęli do nas dłoń, kiedy najbardziej potrzebowaliśmy pomocy.”

      Paolo Coelho,  „Zwycięzca nie jest sam”

     [U.T.]
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych