• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  SKW

  w roku szkolnym 2023/2024

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

   

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy w roli wolontariuszy,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Urszula Teresiak
   3. Pani Paulina Kopczyńska
   4. Pani Joanna Stelmaszczyk

   

  • W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego, tj. 25 września 2023 r.
  • Jeśli nie posiadasz KARTY WOLONTARIUSZA, możesz zgłosić się do opiekuna SKW lub do sekretariatu naszej szkoły.
  • Pamiętaj, by poprosić o pisemną zgodę na prace w SKW swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

  POWODZENIA!

    • Nasze postawy - Światowy Dzień Zespołu Downa
    • Nasze postawy - Światowy Dzień Zespołu Downa

    • 11.04.2022 23:45
    • Przypominamy, że Światowy Dzień Zespołu Downa to święto, które zostało ustanowione w 2005 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. Od 2012 r. patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nasi wolontariusze oraz ich bliscy kolejny raz aktywnie przyłączyli się do akcji, która polegała na założeniu skarpetek ,,nie do pary”
     w różnych wesołych kolorach. Pragnęli oni w ten sposób wyrazić swoją solidarność, tolerancję
     z osobami, które powinny być ,,bardziej kochane”.

     Dziękujemy za Waszą empatię! [I.W.Ś.]
    • więcej
    • Fotoreportaż – Budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki zimą!
    • Fotoreportaż – Budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki zimą!

    • 11.04.2022 23:39
    • Ostatnia zima przyniosła nam zmienność aury i trudne warunki życia, szczególnie dla naszych braci mniejszych. Wolontariusze z klasy VIII B, tj. Kacper Szymula i Miłosz Karpeta, wykazali się pomysłowością, pracowitością i empatią, przyłączając się aktywnie do akcji SKW.
     Bieżmy z nich przykład w kolejnym roku kalendarzowym! [I.W.Ś.]

    • więcej
    • Prosto z serca…
    • Prosto z serca…

    • 22.12.2021 22:15
    • W grudniu 2021 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali zbiórkę żywności dla osób potrzebujących. Dzięki ofiarności nauczycieli, rodziców i uczniów przygotowali w sumie 17 paczek. Wszystkie trafiły do właściwych rodzin jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
     Za dobre serca, które pochylają się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwe dusze, które nakłaniają do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość pięknie DZIĘKUJEMY. [I.W.Ś.]

    • więcej
    • Wspieramy innych
    • Wspieramy innych

    • 22.12.2021 22:10
    • Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu pomagają drugiemu człowiekowi w różnorodny sposób. Poniżej krótki fotoreportaż z akcji Mikołajkowy Blok Reklamowy 2021. [I.W.Ś.] 
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych