• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  w roku szkolnym 2022/2023

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Olga Rau
   3. Pani Urszula Teresiak

   

  • W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego we wrześniu 2022 r. Jeśli jej nie posiadasz, możesz zgłosić się do opiekuna SKW. Czekamy na Ciebie i życzymy udanej współpracy!

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

   

  ROCZNY PLAN PRACY WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

  L.p.

  ZADANIE

  TERMIN

  1.

  Spotkanie organizacyjne/spotkania informacyjne.

  od września 2022 r./
  w miarę potrzeb

  2.

  Obchody Światowego Dnia Godności (19.10.22 r.), np. krótkie spotkania młodzieży i dzieci, rozmowy na temat szacunku
  i godności człowieka/wykonanie i prezentacja gazetki.

  październik 2022 r.

  3.

  Wolontariusze w Laskach. Wycieczka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
  w Laskach.

  I półrocze/II półrocze 2022/2023

   

   

  4.

  Nie niszczymy! Naprawiamy i pielęgnujemy. Współpraca
  z p. Marianem Skwarą, niestrudzonym działaczem dziejów naszego miasta.

  październik/listopad 2022 r.

  5.

  Wylosuj Anioła – udział w akcji, w której wysyła się kartki
  z pozdrowieniami i słowami otuchy do dzieci będących
  w szpitalu.

  listopad/grudzień 2022 r.

  6.

  Dzień Życzliwości i Pozdrowień (21.11.2022 r.).

  listopad 2022 r.

  7.

  Dokarmiamy ptaki zimą.

  grudzień – luty 2022/2023 r.

  8.

  Budujemy karmniki.

  listopad/grudzień 2022 r.

  9.

  Z integracją w tle. Ważne spotkanie z p. Arturem Świerczem./ Wykonanie i prezentacja gazetki z okazji  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (około 05.12.2022 r.).

  grudzień 2022 r.

   

  10.

  Mikołajkowy Blok Reklamowy - dział w akcji.

  grudzień 2022 r.

   

  11.

  Zbiórka żywności dla potrzebujących uczniów naszej szkoły. Segregowanie jej, wykonanie paczek i przekazanie potrzebującym z naszej szkoły. /Ewentualna współpraca z UM oraz MOPS w Pruszkowie.

  grudzień 2022 r.

   

  12.

  Maraton Pisania Listów Amnesty International Polska – dołączenie do akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (9-12.12.2022). Redagowanie listów w obronie tych, których prawa człowieka zostały złamane.

  grudzień 2022 r.

  13.

  Marzycielska Poczta – udział w akcji polegającej na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski.

  luty/marzec 2023 r.

   

   

  14.

  Dzień Kolorowej Skarpetki – wspieramy osoby z zespołem Downa.

  marzec 2023 r.

   

  15.

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

  kwiecień 2023 r.

  16.

  Zbiórka nakrętek dla z przeznaczeniem dla osób potrzebujących wsparcia materialnego.

  cały rok szkolny

  17.

  Zbiórka żywności i akcesoriów dla Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. Współpraca
  z pracownikami schroniska  w zakresie  opieki nad zwierzętami.

  cały rok szkolny

  18.

  Wspieranie bieżących akcji charytatywnych.

  na bieżąco wg potrzeb

  19.

  Czytanie bajek świetlicy SP nr 3 w Pruszkowie. Gry i zabawy młodzieży z dziećmi.

  na bieżąco wg potrzeb

  20.

  Wzajemna pomoc koleżankom i kolegom w nauce.

  na bieżąco wg potrzeb

  21.

  Zorganizowanie wsparcia dla dzieci potrzebujących pomocy.

  na bieżąco wg potrzeb

  22.

  Spotkania SKW/konsultacje z opiekunami.

  na bieżąco wg potrzeb

                                                                               POWODZENIA!

    • 21 marca 2023 r. – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
    • 21 marca 2023 r. – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

    • 03.04.2023 16:12
    • Przypominamy, że w ostatni wtorek obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołu Downa. Jest to święto, które zostało ustanowione w 2005 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. Od 2012 r. patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nasi wolontariusze kolejny raz aktywnie przyłączyli się do akcji, która polegała na założeniu skarpetek nie do pary
     w różnych wesołych kolorach. Pragnęli oni wyrazić w ten sposób swoją solidarność  z osobami, które powinny być bardziej kochane. Niektórzy przygotowali również plakaty informacyjne. Dziękujemy za Wasze postawy!
     [I.W.Ś.]
    • więcej
    • Spotkanie z Panem Arturem Świerczem
    • Spotkanie z Panem Arturem Świerczem

    • 27.03.2023 13:05
    • Dwudziestego marca w naszej szkole przebywał  Pan Artur Świercz, radny powiatu pruszkowskiego, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych. To wyjątkowy gość, który opowiedział uczniom nie tylko o swojej pracy, lecz także poruszył kwestie dostępności przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.  Działacz skupia się głównie na tym, jak dane bariery, przeszkody można pokonać. I zaraża wszystkich swoim optymistycznym podejściem.  Pan Artur  łamie bariery, obala mity i niszczy stereotypy. Odpowiadając na pytania dociekliwych, zdradził słuchaczom, jakie są jego pasje i hobby. Spotkanie było świetną okazją do uświadomienia sobie, z jakimi trudnościami życia codziennego muszą radzić sobie ludzie niepełnosprawni.
     [U.T.]
    • więcej
    • Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!
    • Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

    • 14.03.2023 12:43
    • Zbliża się wiosna, a my w związku z tym zachęcamy Was do przewietrzenia swoich szaf oraz do udziału w Akcji Szafowanie.Pl
     Nasza szkoła  dołącza do zbiórki używanej odzieży, koców, firan, pościeli itp., którą organizuje przez Stowarzyszenie „Patrz Sercem” z Pruszkowa. Akcja ma na celu wsparcie Pana Grzegorza, który 1.12.2022 r.  uległ groźnemu wypadkowi drogowemu i pilnie potrzebuje kosztownej rehabilitacji neurologicznej. Nasze wsparcie to również pomoc NASZEJ PLANECIE i ekologiczne wychowanie NASZYCH UCZNIÓW.
     Zbieramy rzeczy, którym można dać drugie życie. Akcja w szkole trwa do 24.03.2023 r. Przynosimy rzeczy zapakowane w worek lub torbę. Miejsce zbiórki – kącik przy wejściu do  sali gimnastycznej w naszej szkole.
     Pamiętajcie, dobro powraca !!!!
     Wolontariusze i Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu
    • więcej
    • Od środy do środy, czyli od serca…
    • Od środy do środy, czyli od serca…

    • 10.01.2023 00:05
    • W grudniu 2022 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali zbiórkę żywności dla osób potrzebujących. Szczególne zainteresowanie akcją wykazała się grupa młodzieży z kl. VIIIB, która przekazywała ogłoszenia, pełniła dyżury przed lekcjami i w czasie długich przerw, przygotowywała paczki. Do tego zacnego grona wyjątkowo dołączyli uczniowie z kl. VA. Dzięki ofiarności wszystkich DOBROCZYŃCÓW przygotowaliśmy w sumie 18 paczek, które trafiły do właściwych rodzin jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2022 roku. Za bezinteresowną pomoc i życzliwość pięknie DZIĘKUJEMY. [I. W. Ś.]
    • więcej
    • Wspieramy innych
    • Wspieramy innych

    • 09.01.2023 23:47
    • Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu pomagają drugiemu człowiekowi w różnorodny sposób. Niektórzy przyłączyli się do akcji Mikołajkowy Blok Reklamowy 2022. [I. W. Ś.]
      
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych