• Aktualności biblioteczne

    • Biblioteka szkolna w roku 2023/2024

     zaprasza Czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00

    • UCZNIOWSKIE DRZEWO ŻYCZEŃ – SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY
     • UCZNIOWSKIE DRZEWO ŻYCZEŃ – SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY

     • 26.05.2024 21:18
     • Postanowienia ogólne :
      1. Konkurs jest zorganizowany pod nazwą „ Uczniowskie drzewo życzeń” – szkolny konkurs czytelniczo - plastyczny i zwany jest dalej konkursem.
      2. Organizatorem konkursu są :
      Nauczycielka plastyki – p. Anna Piotrzkowicz
      Nauczycielka biblioteki – p. Jolanta Sawczuk
      1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 20. 05.2024r. – 07.06.2024r.
      2. Regulamin konkursu jest dostępny na szkolnej stronie www.
      Cele konkursu:
      1. Zainteresowanie uczniów książką Katherine Applegate – Drzewo życzeń.
      2. Zachęcenie uczniów do refleksji nad sprawami ważnymi w życiu.
      3. Zachęcenie uczniów do kreatywności plastycznej.
      Warunki uczestnictwa:
      1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie.
      2. Aby wziąć udział w Konkursie należy oddać pracę do 7 czerwca  2024r. do p. Anny Piotrzkowicz lub p. Jolanty Sawczuk
      3. Uczestnicy są zobowiązani do wykonania własnych oryginalnych prac, bez kopiowania cudzej własności intelektualnej.
      Zasady uczestnictwa:
      1. Praca konkursowa to praca plastyczna przedstawiająca drzewo – czerwony dąb
      2. Na drzewie powinny być umieszczone 3 życzenia:
      - dla przyrody
      - dla innych ludzi
      - dla siebie
      1. Technika wykonania prac: rysunek/malarstwo/kolaż. Format pracy A4lub A3. Prace mogą być wykonane w formacie 3D.
      2. Praca powinna być podpisana: imię, nazwisko, klasa.
      Komisja konkursowa powołana przez organizatorki oceni:
      1. Kompletność przedstawienia tematu,
      2. Interesujące przedstawienie tematu,
      3. Staranność wykonania pracy,
      4. Ogólne wrażenie artystyczne.
      Nagrody:
      Autorzy najciekawszych prac otrzymają:
      1. Książki zakupione z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
      2. Pozytywne oceny z plastyki (w przypadku uczniów, którzy mają ten przedmiot).
     • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych