• UCZNIOWSKIE DRZEWO ŻYCZEŃ – SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY
   • UCZNIOWSKIE DRZEWO ŻYCZEŃ – SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO – PLASTYCZNY

   • 26.05.2024 21:18
   • Postanowienia ogólne :
    1. Konkurs jest zorganizowany pod nazwą „ Uczniowskie drzewo życzeń” – szkolny konkurs czytelniczo - plastyczny i zwany jest dalej konkursem.
    2. Organizatorem konkursu są :
    Nauczycielka plastyki – p. Anna Piotrzkowicz
    Nauczycielka biblioteki – p. Jolanta Sawczuk
    1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 20. 05.2024r. – 07.06.2024r.
    2. Regulamin konkursu jest dostępny na szkolnej stronie www.
    Cele konkursu:
    1. Zainteresowanie uczniów książką Katherine Applegate – Drzewo życzeń.
    2. Zachęcenie uczniów do refleksji nad sprawami ważnymi w życiu.
    3. Zachęcenie uczniów do kreatywności plastycznej.
    Warunki uczestnictwa:
    1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie.
    2. Aby wziąć udział w Konkursie należy oddać pracę do 7 czerwca  2024r. do p. Anny Piotrzkowicz lub p. Jolanty Sawczuk
    3. Uczestnicy są zobowiązani do wykonania własnych oryginalnych prac, bez kopiowania cudzej własności intelektualnej.
    Zasady uczestnictwa:
    1. Praca konkursowa to praca plastyczna przedstawiająca drzewo – czerwony dąb
    2. Na drzewie powinny być umieszczone 3 życzenia:
    - dla przyrody
    - dla innych ludzi
    - dla siebie
    1. Technika wykonania prac: rysunek/malarstwo/kolaż. Format pracy A4lub A3. Prace mogą być wykonane w formacie 3D.
    2. Praca powinna być podpisana: imię, nazwisko, klasa.
    Komisja konkursowa powołana przez organizatorki oceni:
    1. Kompletność przedstawienia tematu,
    2. Interesujące przedstawienie tematu,
    3. Staranność wykonania pracy,
    4. Ogólne wrażenie artystyczne.
    Nagrody:
    Autorzy najciekawszych prac otrzymają:
    1. Książki zakupione z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
    2. Pozytywne oceny z plastyki (w przypadku uczniów, którzy mają ten przedmiot).
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych