• Aktualności biblioteczne

    • Biblioteka szkolna w roku 2023/2024

     zaprasza Czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00

    • Konkurs biblioteczny "Mój rękopis dla pani Wisławy"
     • Konkurs biblioteczny "Mój rękopis dla pani Wisławy"

     • 15.03.2023 11:55
     • Zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczo- plastycznym "Mój rękopis dla pani Wisławy".
     • Drogie Uczennice i szanowni Uczniowie,

      bardzo serdecznie zapraszamy Was do udziału w naszym konkursie na własnoręcznie wykonaną laurkę z fragmentem wiersza Wisławy Szymborskiej. Prace prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 31 marca. Wyniki konkursu ogłosimy
      4 kwietnia. 

      Regulamin konkursu poniżej.

       

       

      Regulamin Konkursu Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie

      „Mój rękopis dla pani Wisławy”

       

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mój rękopis dla pani Wisławy” i jest zwany dalej: "Konkursem".
      2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie.
      3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 15-31.03.2023 r., zwycięzcy zostaną ogłoszeni 04.04.2023 r.
      4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie szkoły w zakładce „Biblioteka”, na profilu na IG bibliotekasp3wpruszkowie oraz w bibliotece szkolnej.

      Celem konkursu jest:

      - rozwijanie u dzieci aktywności twórczej oraz wyobraźni,

      - rozwijanie zmysłu estetycznego,

      - promowanie poezji Wisławy Szymborskiej,

      - zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu biblioteki szkolnej,

      - zwrócenie uwagi na estetykę odręcznego pisma.

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA

      1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej
       nr 3 w Pruszkowie.
      2.  Aby wziąć udział w konkursie należy do 31.03.2023 r. dostarczyć pracę konkursową do biblioteki.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 pracę konkursową.
      1. Praca ma być własnoręcznie wykonaną ozdobną kartą z fragmentem wiersza Wisławy Szymborskiej. Fragment powinien obejmować od 4 do 10 wersów dowolnie wybranego utworu. Tekst należy napisać ozdobnym, starannym pismem.
      2. Wybór fragmentów wierszy jest dostępny w bibliotece szkolnej. Można z niego skorzystać w godzinach pracy biblioteki. Można również samodzielnie wybrać wiersz.
      3.  Kartę z tekstem należy ozdobić wykorzystując dowolną technikę plastyczną, można łączyć elementy zaczerpnięte z różnych technik.
      4. Minimalny format pracy A4.

       

      NAGRODY

       

      1. Prace konkursowe oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja oceniać będzie przede wszystkim pomysłowość prac i estetykę ich przygotowania.
      1. Nagrodami są: dyplomy, drobne przybory papiernicze dla dzieci i słodycze.
      2. Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w przestrzeni szkoły,
       na stronie internetowej szkoły oraz na profilu na Ig  bibliotekasp3wpruszkowie.
      3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 04.04.2023r. za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz Instagrama.
      4. Rozdanie nagród nastąpi 05.04.2023 r.
      5. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela biblioteka szkolna
       w SP nr 3 w Pruszkowie.

      Regulamin Konkursu Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie

      „Mój rękopis dla pani Wisławy”

       

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mój rękopis dla pani Wisławy” i jest zwany dalej: "Konkursem".
      2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 3 w Pruszkowie.
      3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 15-31.03.2023 r., zwycięzcy zostaną ogłoszeni 04.04.2023 r.
      4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie szkoły w zakładce „Biblioteka”, na profilu na IG bibliotekasp3wpruszkowie oraz w bibliotece szkolnej.

      Celem konkursu jest:

      - rozwijanie u dzieci aktywności twórczej oraz wyobraźni,

      - rozwijanie zmysłu estetycznego,

      - promowanie poezji Wisławy Szymborskiej,

      - zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w życiu biblioteki szkolnej,

      - zwrócenie uwagi na estetykę odręcznego pisma.

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA

      1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej
       nr 3 w Pruszkowie.
      2.  Aby wziąć udział w konkursie należy do 31.03.2023 r. dostarczyć pracę konkursową do biblioteki.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 pracę konkursową.
      1. Praca ma być własnoręcznie wykonaną ozdobną kartą z fragmentem wiersza Wisławy Szymborskiej. Fragment powinien obejmować od 4 do 10 wersów dowolnie wybranego utworu. Tekst należy napisać ozdobnym, starannym pismem.
      2. Wybór fragmentów wierszy jest dostępny w bibliotece szkolnej. Można z niego skorzystać w godzinach pracy biblioteki. Można również samodzielnie wybrać wiersz.
      3.  Kartę z tekstem należy ozdobić wykorzystując dowolną technikę plastyczną, można łączyć elementy zaczerpnięte z różnych technik.
      4. Minimalny format pracy A4.

       

      NAGRODY

       

      1. Prace konkursowe oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja oceniać będzie przede wszystkim pomysłowość prac i estetykę ich przygotowania.
      1. Nagrodami są: dyplomy, drobne przybory papiernicze dla dzieci i słodycze.
      2. Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w przestrzeni szkoły,
       na stronie internetowej szkoły oraz na profilu na Ig  bibliotekasp3wpruszkowie.
      3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 04.04.2023r. za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz Instagrama.
      4. Rozdanie nagród nastąpi 05.04.2023 r.
      5. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela biblioteka szkolna
       w SP nr 3 w Pruszkowie.

       

     • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych