• Duplikaty świadectw

    •  

      

     Opłata za wydanie dupliaktu świadectwa wynosi 26,00 zł,

     Płatność na numer konta Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie:

     70 1240 6380 1111 0010 8647 7012

     Przy składaniu podania należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na numer konta szkoły.

     PODANIE O DUPLIKAT ŚWIADECTWA

      

      

     Podstawa prawna:

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2010 nr 97, poz.624) oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225 poz. 1635 z późn. Zm.)

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych