• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  SKW

  w roku szkolnym 2023/2024

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

   

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy w roli wolontariuszy,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Urszula Teresiak
   3. Pani Paulina Kopczyńska
   4. Pani Joanna Stelmaszczyk

   

  • W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego, tj. 25 września 2023 r.
  • Jeśli nie posiadasz KARTY WOLONTARIUSZA, możesz zgłosić się do opiekuna SKW lub do sekretariatu naszej szkoły.
  • Pamiętaj, by poprosić o pisemną zgodę na prace w SKW swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

  POWODZENIA!

  • Szafowanie dla Przylądka
   • Szafowanie dla Przylądka

   • 21.10.2021 10:45
   • UWAGA!  
    Szkoła Podstawowa nr 3 w Pruszkowie 
    PRZYSTEPUJE DO AKCJI  
    SZAFOWANIE DLA PRZYLĄDK
    WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD! 
    ,,Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu PRZYLĄDEK, FUNDACJA PO PIERWSZE oraz Centrum Handlowe NOWA STACJA zapraszają do włączenia się do akcji Szafowanie dla Przylądka, czyli zbiórki: używanej odzieży, butów (para związana), obrusów, firan, pościeli, koców, bieżników, torebek, pluszaków i innych tekstyliów w dobrym stanie - bez plam, dziur itd. Rzeczy należy spakować do max. 60 l worków, wypełniając 3/4 ich objętości. 100% dochodu ze zbiórki zostanie przekazane na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu ze szkoły Przylądek w Parzniewie oraz sfinansowanie produkcji filmu Zobaczyć Lili.” 
    Miejsce zbiórki: KORYTARZ PRZY ,,PANU KANAPCE” SP nr 3 w Pruszkowie 
    Czas zbiórki: 19-25.10.2021 r. w czasie długich przerw, 25.10.2021 r. również o 7.45 
    FINAŁ w Galerii Handlowej NOWA STACJA w Pruszkowie 27 października 2021 r. w godz. 13.00 – 17.00. 
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych