• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  SKW

  w roku szkolnym 2023/2024

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

   

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy w roli wolontariuszy,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Urszula Teresiak
   3. Pani Paulina Kopczyńska
   4. Pani Joanna Stelmaszczyk

   

  • W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego, tj. 25 września 2023 r.
  • Jeśli nie posiadasz KARTY WOLONTARIUSZA, możesz zgłosić się do opiekuna SKW lub do sekretariatu naszej szkoły.
  • Pamiętaj, by poprosić o pisemną zgodę na prace w SKW swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

  POWODZENIA!

  • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
   • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

   • 06.12.2023 21:55
   • 5 XII to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zebranie, któremu przewodniczyła p. Ilona Wojtkowiak – Ślepecka. Na wstępie złożyła wolontariuszom życzenia i przekazała słodkości ufundowane przez p. Dyrektor.
    Następnie zajęliśmy się sprawami organizacyjnymi, czyli jak możemy pomagać w grudniu? Przypomnieliśmy uczniom o „Mikołajkowym Bloku Reklamowym”, dokarmianiu ptaków, czy też wewnątrzszkolnej zbiórce żywności. Wolontariusze ustalili dyżury na długich przerwach, w trakcie których będą przyjmować żywność, z których przygotujemy świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.
    Ostatnim punktem zebrania była akcja zorganizowana dla naszej absolwentki Oli, którą wspieramy w czasie choroby. Uczniowie przygotowali plakat, w którego serduszkach złożyliśmy swoje podpisy. Plakat i drobny upominek zostanie przekazany Oli w mikołajki.
    Dziękujemy naszym wolontariuszom za działalność i w dniu ich święta życzymy zapału i wielu chęci do pracy. [J.S.]
     
   • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych