• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  w roku szkolnym 2022/2023

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Olga Rau
   3. Pani Urszula Teresiak

   

  • W roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego we wrześniu 2022 r. Jeśli jej nie posiadasz, możesz zgłosić się do opiekuna SKW. Czekamy na Ciebie i życzymy udanej współpracy!

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

   

  ROCZNY PLAN PRACY WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

  L.p.

  ZADANIE

  TERMIN

  1.

  Spotkanie organizacyjne/spotkania informacyjne.

  od września 2022 r./
  w miarę potrzeb

  2.

  Obchody Światowego Dnia Godności (19.10.22 r.), np. krótkie spotkania młodzieży i dzieci, rozmowy na temat szacunku
  i godności człowieka/wykonanie i prezentacja gazetki.

  październik 2022 r.

  3.

  Wolontariusze w Laskach. Wycieczka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej
  w Laskach.

  I półrocze/II półrocze 2022/2023

   

   

  4.

  Nie niszczymy! Naprawiamy i pielęgnujemy. Współpraca
  z p. Marianem Skwarą, niestrudzonym działaczem dziejów naszego miasta.

  październik/listopad 2022 r.

  5.

  Wylosuj Anioła – udział w akcji, w której wysyła się kartki
  z pozdrowieniami i słowami otuchy do dzieci będących
  w szpitalu.

  listopad/grudzień 2022 r.

  6.

  Dzień Życzliwości i Pozdrowień (21.11.2022 r.).

  listopad 2022 r.

  7.

  Dokarmiamy ptaki zimą.

  grudzień – luty 2022/2023 r.

  8.

  Budujemy karmniki.

  listopad/grudzień 2022 r.

  9.

  Z integracją w tle. Ważne spotkanie z p. Arturem Świerczem./ Wykonanie i prezentacja gazetki z okazji  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (około 05.12.2022 r.).

  grudzień 2022 r.

   

  10.

  Mikołajkowy Blok Reklamowy - dział w akcji.

  grudzień 2022 r.

   

  11.

  Zbiórka żywności dla potrzebujących uczniów naszej szkoły. Segregowanie jej, wykonanie paczek i przekazanie potrzebującym z naszej szkoły. /Ewentualna współpraca z UM oraz MOPS w Pruszkowie.

  grudzień 2022 r.

   

  12.

  Maraton Pisania Listów Amnesty International Polska – dołączenie do akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (9-12.12.2022). Redagowanie listów w obronie tych, których prawa człowieka zostały złamane.

  grudzień 2022 r.

  13.

  Marzycielska Poczta – udział w akcji polegającej na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski.

  luty/marzec 2023 r.

   

   

  14.

  Dzień Kolorowej Skarpetki – wspieramy osoby z zespołem Downa.

  marzec 2023 r.

   

  15.

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

  kwiecień 2023 r.

  16.

  Zbiórka nakrętek dla z przeznaczeniem dla osób potrzebujących wsparcia materialnego.

  cały rok szkolny

  17.

  Zbiórka żywności i akcesoriów dla Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt. Współpraca
  z pracownikami schroniska  w zakresie  opieki nad zwierzętami.

  cały rok szkolny

  18.

  Wspieranie bieżących akcji charytatywnych.

  na bieżąco wg potrzeb

  19.

  Czytanie bajek świetlicy SP nr 3 w Pruszkowie. Gry i zabawy młodzieży z dziećmi.

  na bieżąco wg potrzeb

  20.

  Wzajemna pomoc koleżankom i kolegom w nauce.

  na bieżąco wg potrzeb

  21.

  Zorganizowanie wsparcia dla dzieci potrzebujących pomocy.

  na bieżąco wg potrzeb

  22.

  Spotkania SKW/konsultacje z opiekunami.

  na bieżąco wg potrzeb

                                                                               POWODZENIA!

    • Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2022
    • Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2022

    • 09.01.2023 23:42
    • 21 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole wyjątkowe święto. W ten szczególny dzień wolontariuszki i wolontariusze z klasy VIIIB przypomnieli każdej klasie historię Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Do wyjątkowo życzliwych dołączyli również uczennice i uczniowie z kl. VIIIC, którzy w czasie długich przerw, podkreślali praktyczny wymiar tej daty, dzieląc się swoją pozytywna energią, pamiętając, że życzliwość ma moc! [I. W. Ś.]
    • więcej
    • Światowy Dzień Godności 2022
    • Światowy Dzień Godności 2022

    • 14.11.2022 14:03
    • Nasi wolontariusze z kl. VIII B, którzy należą do Szkolnego Koła Wolontariatu, zorganizowali obchody Światowego Dnia Godności. W tym roku kalendarzowym akcja miała miejsce dokładnie 19 października 2022 r. Młodzież w czasie długiej  przerwy przeprowadziła wiele rozmów m. in.
     z koleżankami i kolegami o szacunku, honorze, poczuciu własnej wartości oraz prawie każdego człowieka do godnego życia. Nie obyło się bez słodyczy, do których dołączono karteczki z ważnymi informacjami nawiązującymi tematycznie do ważnego święta. To dobra okazja do refleksji nad tym, jak traktujemy innych ludzi i czy pamiętamy o ich godności.
     [I. W.]
    • więcej
    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.
    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.

    • 11.04.2022 23:49
    • W bieżącym roku szkolnym SKW dołączyło do SU, który zorganizował szkolne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Nasze zadanie polegało na przypomnieniu uczennicom i uczniom o tegorocznym święcie oraz jego najważniejszym przekazie.

     Propagujmy wiedzę na temat autyzmu i budujmy wrażliwość społeczną! [I.W.Ś.]

    • więcej
    • Nasze postawy - Światowy Dzień Zespołu Downa
    • Nasze postawy - Światowy Dzień Zespołu Downa

    • 11.04.2022 23:45
    • Przypominamy, że Światowy Dzień Zespołu Downa to święto, które zostało ustanowione w 2005 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. Od 2012 r. patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nasi wolontariusze oraz ich bliscy kolejny raz aktywnie przyłączyli się do akcji, która polegała na założeniu skarpetek ,,nie do pary”
     w różnych wesołych kolorach. Pragnęli oni w ten sposób wyrazić swoją solidarność, tolerancję
     z osobami, które powinny być ,,bardziej kochane”.

     Dziękujemy za Waszą empatię! [I.W.Ś.]
    • więcej
    • Fotoreportaż – Budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki zimą!
    • Fotoreportaż – Budujemy karmniki i dokarmiamy ptaki zimą!

    • 11.04.2022 23:39
    • Ostatnia zima przyniosła nam zmienność aury i trudne warunki życia, szczególnie dla naszych braci mniejszych. Wolontariusze z klasy VIII B, tj. Kacper Szymula i Miłosz Karpeta, wykazali się pomysłowością, pracowitością i empatią, przyłączając się aktywnie do akcji SKW.
     Bieżmy z nich przykład w kolejnym roku kalendarzowym! [I.W.Ś.]

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych