• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  SKW

  w roku szkolnym 2023/2024

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

   

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy w roli wolontariuszy,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Urszula Teresiak
   3. Pani Paulina Kopczyńska
   4. Pani Joanna Stelmaszczyk

   

  • W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje tzw. KARTA WOLONTARIUSZA, którą można było otrzymać w czasie spotkania organizacyjnego, tj. 25 września 2023 r.
  • Jeśli nie posiadasz KARTY WOLONTARIUSZA, możesz zgłosić się do opiekuna SKW lub do sekretariatu naszej szkoły.
  • Pamiętaj, by poprosić o pisemną zgodę na prace w SKW swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

  POWODZENIA!

    • Od środy do środy, czyli od serca…
    • Od środy do środy, czyli od serca…

    • 10.01.2023 00:05
    • W grudniu 2022 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali zbiórkę żywności dla osób potrzebujących. Szczególne zainteresowanie akcją wykazała się grupa młodzieży z kl. VIIIB, która przekazywała ogłoszenia, pełniła dyżury przed lekcjami i w czasie długich przerw, przygotowywała paczki. Do tego zacnego grona wyjątkowo dołączyli uczniowie z kl. VA. Dzięki ofiarności wszystkich DOBROCZYŃCÓW przygotowaliśmy w sumie 18 paczek, które trafiły do właściwych rodzin jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2022 roku. Za bezinteresowną pomoc i życzliwość pięknie DZIĘKUJEMY. [I. W. Ś.]
    • więcej
    • Wspieramy innych
    • Wspieramy innych

    • 09.01.2023 23:47
    • Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu pomagają drugiemu człowiekowi w różnorodny sposób. Niektórzy przyłączyli się do akcji Mikołajkowy Blok Reklamowy 2022. [I. W. Ś.]
      
    • więcej
    • Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2022
    • Dzień Życzliwości i Pozdrowień 2022

    • 09.01.2023 23:42
    • 21 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole wyjątkowe święto. W ten szczególny dzień wolontariuszki i wolontariusze z klasy VIIIB przypomnieli każdej klasie historię Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Do wyjątkowo życzliwych dołączyli również uczennice i uczniowie z kl. VIIIC, którzy w czasie długich przerw, podkreślali praktyczny wymiar tej daty, dzieląc się swoją pozytywna energią, pamiętając, że życzliwość ma moc! [I. W. Ś.]
    • więcej
    • Światowy Dzień Godności 2022
    • Światowy Dzień Godności 2022

    • 14.11.2022 14:03
    • Nasi wolontariusze z kl. VIII B, którzy należą do Szkolnego Koła Wolontariatu, zorganizowali obchody Światowego Dnia Godności. W tym roku kalendarzowym akcja miała miejsce dokładnie 19 października 2022 r. Młodzież w czasie długiej  przerwy przeprowadziła wiele rozmów m. in.
     z koleżankami i kolegami o szacunku, honorze, poczuciu własnej wartości oraz prawie każdego człowieka do godnego życia. Nie obyło się bez słodyczy, do których dołączono karteczki z ważnymi informacjami nawiązującymi tematycznie do ważnego święta. To dobra okazja do refleksji nad tym, jak traktujemy innych ludzi i czy pamiętamy o ich godności.
     [I. W.]
    • więcej
    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.
    • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 02.04.2022 r.

    • 11.04.2022 23:49
    • W bieżącym roku szkolnym SKW dołączyło do SU, który zorganizował szkolne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Nasze zadanie polegało na przypomnieniu uczennicom i uczniom o tegorocznym święcie oraz jego najważniejszym przekazie.

     Propagujmy wiedzę na temat autyzmu i budujmy wrażliwość społeczną! [I.W.Ś.]

    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34
    05-800 Pruszków
    05-800 Pruszków
    Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych