• SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  w roku szkolnym 2021/2022

  będzie pracować wg Programu wychowawczo-edukacyjnego JESTEM, CHCĘ, POMAGAM.

  CELE GŁÓWNE:

  - uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie i krzywdę,

  - budowanie wspólnoty ludzi ukierunkowanej na wspólne dobro.

                                                                               CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy jako wolontariusz,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii, zrozumienia,
  • inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • tworzenie więzi ze środowiskiem,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

   

   

  NASI OPIEKUNOWIE:

   1. Pani Ilona Wojtkowiak-Ślepecka
   2. Pani Olga Rau
   3. Pani Urszula Teresiak

  Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie » Pomagamy!!! JESTEM – CHCĘ – POMAGAM

  I NAJWAŻNIEJSI, CZYLI MY:

   

    • Wolontariusze w Laskach 
    • Wolontariusze w Laskach 

    • 15.10.2021 10:03
    • W sobotę, tj. 09.10.2021 r., - dzięki uprzejmości s. Alicji Pełszyńskiej - byliśmy wraz z p. Iloną Wojtkowiak-Ślepecką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Poznaliśmy historię tego miejsca, obejrzeliśmy pamiątki związane z założycielką i patronką. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób kształcą się tamtejsi uczniowie, a także, jak spędzają czas nie tylko w szkole, ale również w internacie. Dzięki Ludziom Lasek, takim jak między innymi s. Dobrosława, lepiej zrozumieliśmy, co to jest empatia. [I.W.Ś.] 
    • więcej
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • sp3@miasto.pruszkow.pl
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych