• Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0)

    w Szkole Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej w Pruszkowie

     

    Proces rekrutacji odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

    Termin składania wniosków do szkół: od 1 do 15 marca 2022 r.

    Wniosek można pobrać TUTAJ lub w  sekretariacie szkoły.

    Oddział przedszkolny zostanie utworzony pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci. W pierwszej kolejności do oddziału integracyjnego zostaną przyjęci kandydaci posiadający orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego.

    25 marca 2022 r. powołana w szkole Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    Pomiędzy 25.03.2022 r. a 01.04.2022 r. rodzice kandydatów w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzą wolę przyjęcia do SP 3.

    05.04.2022 r. do publicznej wiadomości zostanie podana przez Komisję Rekrutacyjną lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w SP 3 na rok szkolny 2022/23.

     

     

    Rekrutacja do klas pierwszych

    w Szkole Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej w Pruszkowie

     

    Proces rekrutacji odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

    Termin składania dokumentacji:

    - dzieci zamieszkałe w rejonie – zgłoszenie dziecka do klasy I  od 1 do 15 marca 2022 r. (ZGŁOSZENIE)

    - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków – od 16 do 30 marca 2022 r. (WNIOSEK)

    Dokumenty można pobrać powyżej lub w sekretariacie szkoły.

    Rodzice, którzy chcą, by ich dziecko było uczniem klasy integracyjnej, proszeni są o dołączenie do składanych dokumentów podania.

    08.04.2022 r. do publicznej wiadomości zostanie podana przez Komisję Rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w SP 3 na rok szkolny 2022/23.

    Do 11 kwietnia do godz. 15 rodzice kandydatów w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzą wolę przyjęcia do SP 3.

    12 kwietnia 2022 r. do publicznej wiadomości zostanie podana przez Komisję Rekrutacyjną lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w SP 3 do klas pierwszych na rok szkolny 2022/23.

     

     

     

    Wniosek o przyjęcie do klas II-VIII

    w Szkole Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej w Pruszkowie

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • sp3@miasto.pruszkow.pl
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych