Rekrutacja do klas pierwszych

   • Rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej w Pruszkowie

   • Proces rekrutacji odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

    Termin składania dokumentacji:

    dzieci zamieszkałe w rejonie – zgłoszenie dziecka do klasy I  od 1 do 15 marca 2022 r. (ZGŁOSZENIE)

    - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły – wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków – od 16 do 30 marca 2022 r. (WNIOSEK)

    Dokumenty można pobrać powyżej lub w sekretariacie szkoły.

    Rodzice, którzy chcą, by ich dziecko było uczniem klasy integracyjnej, proszeni są o dołączenie do składanych dokumentów podania.

    08.04.2022 r. do publicznej wiadomości zostanie podana przez Komisję Rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I w SP 3 na rok szkolny 2022/23.

    Do 11 kwietnia do godz. 15 rodzice kandydatów w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzą wolę przyjęcia do SP 3.

    12 kwietnia 2022 r. do publicznej wiadomości zostanie podana przez Komisję Rekrutacyjną lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w SP 3 do klas pierwszych na rok szkolny 2022/23.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
   • sp3@miasto.pruszkow.pl
   • 22 728 08 83
   • al. Wojska Polskiego 34 05-800 Pruszków 05-800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych